برنامه کلاس های حضوری بانوان

تاریخ خبر : 1400/07/09

برنامه کلاس های حضوری بانوان

برنامه کلاس های حضوری بانوان محترم به شرح زیر میباشد🌹


شنبه‌ها:
۹-۱۰:۳۰      نیمه پیشرفته 
۱۱-۱۲:۳۰    مبتدی 
۱۵-۱۶:۳۰   مبتدی 
 ۱۷-۱۸:۳۰  مبتدی 
۱۹-۲۰:۳۰    مبتدی

یکشنبه‌ها:
۱۱-۱۲:۳۰   مبتدی

دوشنبه‌ها:
۹-۱۰:۳۰    مبتدی
مبتدی ۱۱/۱۲:۳۰
۱۹-۲۰:۳۰  مبتدی

سه شنبه‌ها:
۹-۱۰:۳۰     مبتدی 
۱۵-۱۶:۳۰  مبتدی 
۱۷-۱۸:۳۰  مبتدی 

چهارشنبه‌ها:
۹-۱۰:۳۰     نیمه پیشرفته
۱۱-۱۲:۳۰    مبتدی 
۱۷-۱۸:۳۰   پیشرفته
۱۹-۲۰:۳۰    مبتدی

 پنجشنبه‌ها:
۱۰-۱۱:۳۰     مبتدی

جهت اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما با شماره 09912880778

تماس گرفته و یا در واتس اپ پیام دهید

اینستاگرام مجموعه ما : iyengaryogatehranبرچسب : یوگا برای تمامی سنین یوگا تعادل جسم و ذهن یوگا تعالی زندگی مادی و معنوی

برگشت به اخبار