پایایی، جسم فیزیکی (برای روحانی بودن، نیازی به انکار جسم نیست)


اینجاست که یوگی عازم سفری درونی به سوی هسته وجودش می‌شود. بسیاری از همراهان یوگا با رد جهان، مسئولیت‌های آن، تعهدهایش و با نهایت ریاضت، حتی به خود ریاضتی رهسپار می‌شوند. اما آیا چالش و تکامل بزرگتر، تشکیل زندگی در دنیا با رنج‌ها و وسوسه‌هایش، همزمان با حفظ تعادل و خودکنترلی در زندگی روزمره به عنوان یک خانه‌دار، نیست؟

مشاهده کامل مقاله

۱۳-دلیل-برای-شروع-یوگا


آیا به شروع کردن یوگا فکر می‌کنید؟ براساس یک نظر سنجی در سال ۲۰۱۲ از طرف انجمن سازندگان محصولات ورزشی، بیشتر از ۲۲ میلیون نفر از افراد بالای ۶ سال در ایالات متحده به دلایل کاملا درست و واضحی، یوگا تمرین می‌کنند.

مشاهده کامل مقاله

هنر یوگا


یوگا ورزشی جسمی و روانی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند به وجود آمده‌است.ریشه یابی دقیق این ورزش  که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد. 

مشاهده کامل مقاله