تعادل، تعهد اصلی آینگار یوگا


تعادل، تعهد اصلی آینگار یوگا

تعادل، تعهد اصلی آینگار یوگا

اجرای زییای شیر شاسان توسط استاد فقید آینگار.

فرق نمی کند شما، در چه شرایط  جسمی، ذهنی و سنی قرار دارید.
آینگار یوگا متعهداست شما به تعادل برساند.

یک استاد آینگار یوگا، آموزش دیده است که با درک تمامی شرایط شما در یک روند آهسته و پیوسته، شما را به تعادل برساند و در آن لحظه ذهن شما آرام شده و شما شیرینی زندگی را درک می کنید.

فقط کافیست شروع کنید و دل بسپارید.

همین امروز شروع کنید به ایجاد، معنای جدیدی از زندگی.برچسب : یوگا برای تمامی سنین تمرینات قدرتی و انعطافی

برگشت به گالری تصاویر