یوگا و خانواده


یوگا و خانواده

یوگا و خانواده

موسسه آینگار یوگای تهران، با داشتن سه طیف کلاس برای آقایان ، خانمها و کودکان، کل خانواده را مخاطب قرار داده است. در این راستا اقدام به برگزاری تورهای خانوادگی یوگا می نماید.برچسب : یوگا برای تمامی سنین یوگای کودکان

برگشت به گالری تصاویر