هنر یوگا


هنر یوگا

یوگا ورزشی جسمی و روانی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند به وجود آمده‌است.ریشه یابی دقیق این ورزش  که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد. مشاهده مقاله


برچسب : آینگار یوگا، یوگای سلامتی یوگا برای تمامی سنین تمرینات قدرتی و انعطافی

برگشت به گالری تصاویر